Beeldend kunstenaar-Schilder

Mijn naam is Geyskens Rudi, geb. 1961,en noem mezelf autodidact.

De vonk van het beeldhouwen is overgeslaan nadat ik een opleiding steenhouwer gevolgd had. Zonder ontwerp werk ik met de mogelijkheden dewelke de steen mij biedt.

Mijn visie hierop is.

Het onvatbare vatbaar te maken door de verbinding en het respecteren van de vlakken en de holtes,het leggen van bepaalde emoties in het beeld en de schilderij maar de benoeming ervan geheel over te laten aan de toeschouwer alsook de invulling van het ontbrekende. Een sculptuur is voor mij een gevoel,een geheel dat een bepaalde indruk nalaat. Daar ik meestal werk zonder voorontwerp staat de uitvoering boven het idee.

Het vrijdenken dat ik hanteer in mijn leven is terug te vinden in mijn beelden en schilderijen zonder dat ik de logica hierachter moet of ga verklaren.